Valeovita, ustanovljena leta 2008 še kot Valeo s.p., se osredotoča na dobavo samo najboljših kakovostnih nutraceutičnih sestavin, proizvedenih v najsodobnejših partnerskih objektih po vsem svetu. S popolno zavezanostjo k vrhunski kakovosti, konkurenčnim cenam in odlični podpori strankam smo pridobili zaupanje rastočih strank, kar vključuje številne vodilne svetovne in regionalne proizvajalce funkcionalnih prehrambenih izdelkov, pijač in prehranskih dopolnil, ki so z leti postali naši zvesti kupci.

S preselitvijo v nove poslovne prostore in bistvenim povečanjem kapacitet ter novo tehnologijo smo uvedli tudi proizvodnjo prehanskih dopolnil v treh najpomembnejših oddelkih:

  • proizvodnja poltrdih krem, mazil in gelov,
  • oddelek za proizvodnjo nesterilnih tekočin – sirupov in tekočih prehranskih dopolnil ter
  • oddelek za proizvodnjo trdih prehranskih dopolnil t.j. kapsul.

Naši vrhunski strokovnjaki s pomočjo zunanjih akreditiranih laboratorijev nenheno izvajajo nadzor nad kvaliteto vseh prirpavkov, da bi zagotovili najvišjo kakovost.

Z vzpostavitvijo in pričetkom rednega obratovanja proizvodnih kapacitet Valeovite je Spec. Mirjana Frankovič, dipl. ekon. v veliki meri uresničila svoje poslovne cilje, saj je podjetje po začetku veleprodajnih poslov leta 2008 še pod okriljem Valeo s.p. začelo svojo proizvodnjo medicinskih izdelkov.

Vztrajnost in stalna vlaganja v kakovost naših premium izdelkov nam utrjujejo položaj na trgu, prispevajo k stalni rasti števila naših zvestih kupcev, s katerimi smo tesno povezani in čigar pričakovanja se trudimo preseči.

Naše vodilo je prepričanje, da se kakovost življenja začne z dobrim zdravjem.  Izpod pridnih rok Valeovitinih strokovnjakov danes v svet odhajajo mnogoštevilna inovativna prehranska dopolnila in kozmetični pripravki.  Vendar se tu zgodba ne konča. Še naprej se bomo posvečali stalnim izboljšavam in kvaliteti. Prepričani smo, da nam sinergija najmodernejše tehnologije in ekipe vrhunskih strokovnjakov zagotavljata nadaljno rast in razvoj za veliko zadovoljstvo vseh udeleženih.

Valeovita d.o.o., ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008 za razvoj, trženje in nabavo prehranskih sestavin in sestavin za prehranska dopolnila ter zahteve standarda ISO 9001:2008, upoštevajoč HACCP skladno z zahtevami CAC/RCP 1-1969/2003.

Phone: +386(0) 40 520 257
Parmova ulica 53, Ljubljana
Brezplačna dostava za vsa naročila!